Vivaldi in de Zuidas Amsterdam wordt omgetoverd naar een verblijfsgebied

Het deelgebied Vivaldi, gelegen in de Zuidas van Amsterdam, maakt een transformatie door van een bedrijventerrein naar een multifunctioneel wooncentrum met ruimte voor woningen, bedrijven en horeca. Het stadsdeel was voorheen slecht verbonden met de rest van Amsterdam. Door de toevoeging van de Scarlattilaan en een aantal andere toekomstige verbindingen krijgt Vivaldi een centrale plek in de stad. Deze transformatie vraagt om een vernieuwde inrichting van de openbare ruimte. Joost de Wit, Ontwerper Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam legt uit: ‘’De openbare ruimte was voorheen enkel een straat met parkeergelegenheid. In de nieuwe situatie is er een verblijfsgebied gecreëerd met ruimte voor veel groen en de mogelijkheid om te recreëren in de buitenruimte. Dit vernieuwde verblijfsgebied sluit naadloos aan bij de gehele transformatie van de Zuidas.’’ Werknemers van de omliggende bedrijven kunnen in hun pauze nu een rondje wandelen en ergens gaan zitten om bijvoorbeeld buiten te lunchen. Er zijn veel groenstroken gecreëerd in combinatie met natuursteen voor een klimaatbestendige en moderne inrichting. De groenstroken vangen de pieken van regenval op, om te voorkomen dat het riool overbelast raakt.

Sinds het begin van 2020 is de European Medicines Agency ook gevestigd in het deelgebied Vivaldi. Het agentschap maakt onderdeel uit van de Europese Unie en was voorheen in London gevestigd, maar moest vanwege de Brexit een nieuw onderdak vinden. Aangezien het een internationale organisatie is die jaarlijks veel bezoekers ontvangt zijn er hoge (veiligheids)eisen opgesteld. De aanrijdbeveiliging, die opgenomen is in de openbare ruimte rondom het complex, maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Naast de inzinkbare palen en de betonelementen zijn de door Grijsen geleverde banken ook onderdeel van de aanrijdbeveiliging. Van de buitenkant lijken het standaard banken, maar onderhuids zit een L-constructie die tot wel 2 meter de grond in gaat. Zo worden de zitelementen multifunctioneel ingezet.

In eerste instantie zouden er standaard banken toegepast worden in dit project. De komst van de EMA bracht hier verandering in. Joost de Wit vult aan: ‘’Toen er aanvullende veiligheidseisen kwamen kon Grijsen erg snel schakelen en meedenken over een passende oplossing.’’ In totaal zijn er 16 aangepaste Plane Solid banken geplaatst, waar ongeveer de helft voorzien is van een rugleuning.