Insectenhotel

Het gaat al lange tijd niet goed met de bijen, kevers, vlinders, vliegen en andere insecten. Beestjes die zo belangrijk zijn voor de natuur. En die steeds meer verdwijnen. Om de afname van de insectenpopulatie tegen te gaan, is het belangrijk om insecten ruimte te geven.

Grijsen is één van de grootste spelers op de markt van straatmeubilair. Al bijna 30 jaar willen wij de openbare ruimte mooier maken met onze producten. Dezelfde plek waar insecten de kans moeten krijgen om te kunnen voortbestaan. Met de gedachte van de circulaire economie, waarbij wij steeds op zoek zijn naar restwaarde van onze producten en een nuttige toepassing van ons afval, zijn wij tot het idee gekomen van een insectenhotel. Ons afvalhout krijgt in het insectenhotel een nuttige toepassing als nest- en rustkamers. En hiermee maken we zowel voor mens als insect de openbare ruimte zo aangenaam mogelijk.

Bij de ontwikkeling van ons insectenhotel kijken wij niet alleen naar een duurzame invulling van ons afvalhout, maar ook naar verantwoorde arbeid. Zo heeft Grijsen een samenwerking met de lokale, sociale werkplaatsvoorziening. Op deze manier werken wij samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.