Afval-scheiden


Grijsen heeft een aantal afvalbakken doorontwikkeld waardoor deze geschikt zijn voor gescheiden inzameling. Zowel de Column, als de Constructo beschikken over de mogelijkheid om diverse afvalstromen gescheiden in te zamelen in één bak.

Door het scheiden van afval voordat deze wordt ingezameld door een afvalinzamelaar, is de kwaliteit van het afval beter. Hierdoor is het ingezamelde afval geschikter voor hergebruik en/of recycling. Dit zorgt voor een vermindering van het restafval en minder restafval zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot. Afval dat wordt hergebruikt of gerecycled wordt namelijk niet verbrand. Daarmee levert afval scheiden een CO2-besparing op. Daarnaast kan de ledigingsfrequentie voor het inzamelen vaak omlaag als er gescheiden wordt ingezameld. Minder vaak ledigen betekent minder transport voor de afvalinzamelaar en ook dit is een reductie van de CO2-uitstoot voor de afvalinzamelaar. Door het leveren van bakken voor gescheiden afvalinzameling levert Grijsen haar steentje bij in de keten.