Profit

Mededingingswet- en regelgeving
Wij vinden eerlijke en gezonde concurrentie erg belangrijk op de markt van de inrichting van de openbare ruimte. Alleen op die manier ontstaan er kwalitatief goede producten. Daarom houden wij ons vanzelfsprekend aan de van toepassing zijnde (inter)nationale mededingingswetten en -regels.

Integriteit en Transparantie
Wij beschikken over een eigen gedragscode voor integer zaken doen. Deze staat beschreven in ons personeelshandboek. Daarnaast zijn wij transparant richting onze medewerkers en externe omgeving. Wij staan open voor vragen op allerlei verschillende gebieden en laten zien wat we doen. Vandaar ook dat wij eerlijk, duidelijk en open communiceren over wat wij op het gebied van Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doen.

Lokale betrokkenheid
Doordat Grijsen zelf werkgever is en daarnaast samenwerkt met bedrijven uit de nabije omgeving, stimuleert zij de lokale werkgelegenheid en biedt zij kansen aan lokale bedrijven om zich verder te ontwikkelen.

Interactie
Wij vinden het erg belangrijk dat contact niet steeds van één kant komt. Het is belangrijk dat er interactie plaats vindt. Wij maken onderscheid tussen een externe en interne klacht. Een externe klacht is een klacht die komt van een klant. Een interne klacht betreft een fout, een vergissing of een misstand, die een medewerker van ons zelf waarneemt. Dat kan te maken hebben met de werkinhoud (werkzaamheden, producten), maar ook met de organisatie (communicatie, huisregels). Het vastleggen, melden en zorgvuldig afwikkelen van deze klacht binnen ons bedrijf helpt mee aan continue verbetering van de organisatie.

mvo grijsen