Planet

Milieuwet- en regelgeving
Wij respecteren het milieu en voldoen aan alle van toepassing zijnde (inter)nationale milieuwet- en regelgeving. Daarnaast respecteren wij de (inter)nationale wetgeving ten aanzien van afvalverwerking en transport. Het blijft zeker niet alleen bij respecteren. Wij kunnen aantonen dat de hele keten, van bron tot eindbestemming, van afvalverwerking volgens de wettelijke eisen plaatsvindt. Daarnaast hebben wij een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van het reduceren van de hoeveelheid afval en de gescheiden verwerking ervan. Door het afval te scheiden maken wij recycling mogelijk.

Duurzaam ondernemen
Grijsen is een zeer efficiënte organisatie die duurzaamheid heeft geïntegreerd. Ons kantoorpand dateert van 2008 en voldoet aan de normen ten aanzien van onder andere isolatiewaarde. Desondanks wordt actief gewerkt aan het besparen van energie en andere duurzaamheidaspecten:
Verlichting
Het licht in ons bedrijfspand is niet aan daar waar het niet nodig is. Dit gebeurt onder andere door het gebruik van lichtsensoren.
LED verlichting
Daar waar mogelijk is – dit is steeds meer – passen wij in ons gebouw LED verlichting toe waarmee een forse besparing op energie -en onderhoudskosten gerealiseerd wordt.
Verwarming
Wij gaan duurzaam om met onze ruimten en hebben dan ook de verwarming niet aan staan in onbemande ruimten.
Computer
Apparaten gebruiken ook op de stand-by stand stroom. Buiten werktijd zijn computers en randapparatuur dan ook volledig uitgeschakeld.
Printbeleid
Printbeleid is een onderdeel van onze interne milieuzorg. Wij proberen het aantal print-outs minimaal te houden en zoveel mogelijk digitaal te werken. Wanneer er wel geprint moet worden hanteren wij het dubbelzijdig printbeleid. Dubbelzijdig afdrukken bespaart namelijk veel papier.
Drukwerk
Ongeveer de helft van al het hout dat men gebruikt is nodig om papier te maken. Daarom vinden wij het belangrijk dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit goed beheerde bossen. Sinds 2017 drukken al onze folders op 100% recycled FSC-papier. Voor ons briefpapier gebruiken wij uitsluitend FSC-papier. Door papier met het FSC-keurmerk te gebruiken, dragen wij bij aan het behoud van de bossen.
Afvalscheiding
Het storten of verbranden van afval is schadelijk voor het milieu. Daarom worden afvalstromen die vrijkomen bij ons gescheiden ingezameld voor recycling.
• Minder uitstoot
Voor ons is duurzaam ondernemen ontzettend belangrijk voor het uitwerken van onze visie. Allereerst hebben wij een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van de uitstoot van CO₂ en fijnstof, tevens ten aanzien van energie reductie.
Materialen
Allereerst is het belangrijk dat wij als organisatie FSC-gecertificeerd zijn en gebruik maken van hout met een FSC-keurmerk. Dit betekent dat het hout afkomstig is uit legale, verantwoord beheerde bossen. Er wordt rekening gehouden met sociale, milieu en economische belangen. Daarnaast hebben wij een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van hergebruik én efficiënt materiaalgebruik. Wij streven dan ook na om producten terug te halen en deze zoveel mogelijk te hergebruiken en recyclen. Maar voordat we gaan kijken naar hergebruik, is het van belang dat we verspilling van materialen tot nul beperken, door alles op maat in te kopen. Zodoende doen wij aan efficiënt materiaalgebruik.

CO₂-emissie inventaris terug
Wij stellen jaarlijks een CO₂-emissie inventaris op en rapporteren deze in- en extern. Op die manier zijn onze medewerkers, alsmede andere belanghebbenden op de hoogte van onze CO₂ uitstoot. Er is zowel onderzoek gedaan naar het energieverbruik binnen als buiten de organisatie. Hierdoor weten wij als organisatie waar we staan en welke verbeteringen er nog moeten worden doorgevoerd.

Duurzame producten
Grijsen heeft onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van haar producten, waarbij er gekeken is naar ontwerp, materiaalgebruik en recyclebaarheid. Hiermee weet Grijsen waar het op dit moment staat en zal zij de kennis inzetten om nog duurzamere producten te ontwikkelen. Op de pagina Circulaire Economie leest u meer over hoe Grijsen invulling geeft aan duurzaamheid in haar producten.

ppp- planet