People

Verenigde Naties & International Labour Organisation
Wij respecteren de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Daarnaast respecteren wij de internationale arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden, zoals die zijn geformuleerd door de International Labour Organisation (ILO)

Ketenomstandigheden
Geen Kinderarbeid
Wij voldoen aan alle (inter)nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op kinderarbeid en handelen adequaat en proactief om kinderarbeid te voorkomen.
Geen discriminatie
Wij voldoen onverkort aan alle anti-discriminatie bepalingen zoals vastgelegd in (inter)nationale wet- en regelgeving. In het personeelshandboek van Grijsen vermelden wij ook dat wij dit zien als ongewenst gedrag en dit niet tolereren.

Werkplekken en arbeidsomstandigheden
Wij voldoen aan alle (inter)nationale wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden. Daarnaast respecteren wij de van toepassing zijnde CAO(‘s) of branche gerelateerde CAO. Wij vinden het van groot belang dat onze medewerkers gemotiveerd worden om zeer goede prestaties te leveren, zich vakinhoudelijk en persoonlijk kunnen ontwikkelen en met plezier werken. Daarom voeren wij regelmatige PAGO’s (periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek) en RIE (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie) uit. Daarmee wordt structureel gewerkt aan optimale, veilige en plezierige werkomstandigheden voor medewerkers.

Preferent werkgever
Wij hebben een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van de training en ontwikkeling van onze medewerkers. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat onze medewerkers zich goed kunnen ontwikkelen en daar de mogelijkheid voor krijgen. Daarom kiezen wij ervoor onze medewerkers volledig te ondersteunen tijdens het volgen van een functieopleiding. Verder halen wij ieder halfjaar stagiaires in huis die meewerken en zo praktijkervaring opdoen. Zo is er plaats voor een stagiaire in onze assemblagehal, zodat er van alles geleerd kan worden over het bewerken van materialen en assembleren van producten. Tevens is er plaats voor een stagiaire op kantoor, die onze afdelingen kan ondersteunen.

Veiligheid
Wij houden ons bij het uitvoeren van onze werkzaamheden vanzelfsprekend aan de algemene branche veiligheidsvoorschriften. Zo weten wij dat onze medewerkers geen risico’s hoeven te lopen. Aanvullend hierop beschikken wij over de vereiste kwalificaties ten aanzien van veiligheid bij het uitvoeren van onze werkzaamheden en zijn wij VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd. Hiermee hebben wij een preventief veiligheidsbeleid en streven wij naar nul ongevallen.

ppp- people