De openbare ruimte klimaatbestendig inrichten

Boombakken met zitbankjes en een insectenhotel met afvalhout dragen bij aan een betere toekomst

Extra pieken regenwater, langere perioden van droogte. Consequenties voor de leefomgeving en daarmee ook de openbare ruimte. En hiermee moet rekening worden gehouden met de inrichting van de openbare ruimte. Als specialist in straatmeubilair is Grijsen zich bewust van de bijdrage die wij kunnen leveren in het toekomst- en klimaatbestendig maken van de buitenruimte. Door bijvoorbeeld te zorgen voor meubilair waar groen een belangrijke rol vervuld. In samenwerking met BuroBol en Zoontjens Boomprojecten heeft Grijsen bijvoorbeeld in de Hamstraat in Roermond boombakken met geïntegreerde zitbankjes geplaatst. Groen helpt tegen hittestress, zorgt voor natuurlijke schaduw, vangt regenwater op en draagt bij aan een prettige beleving van de buitenruimte. Daarnaast is groen essentieel voor de biodiversiteit. En dat is belangrijk voor bijvoorbeeld insecten.

Insectenhotel
Insecten zijn een belangrijke schakel in het ecosysteem, maar hebben het steeds moeilijker. Groen helpt, maar om de afname van de insectenpopulatie tegen te gaan is het ook belangrijk om insecten de ruimte te geven. Grijsen doet dat met haar duurzame insectenhotel. Deze is ontstaan vanuit de circulaire economie gedachte, waarbij steeds wordt gezocht naar een nuttige toepassing van ons afval.

Houtresten
Bij de productie van banken en tafels blijven blokjes en stukken hout over. Deze houtresten zijn van zeer hoge kwaliteit en hebben een duurzaam geteelde herkomst, FSC dan wel verantwoord geoogst inlands hout. In het verleden ging dit resthout de kachel in. Grijsen wil dit niet meer. Wij streven naar het zo duurzaam mogelijk omgaan met onze grondstoffen. Hergebruik, recycling en circulaire economie krijgen steeds meer de aandacht. Zo kwam Grijsen op het idee om iets nuttigs te gaan doen met het resthout. Het afvalhout wordt in het insectenhotel nuttige toegepast als nest- en rustkamers voor insecten. Hiermee krijgen ook insecten een prettige plek in de openbare ruimte om te verblijven.

Cortenstaal
Het insectenhotel bestaat uit een Cortenstalen frame dat dezelfde vorm heeft als de Constructo afvalbak. Deze afvalbak produceert Grijsen al jaren en wordt gezien als de afvalbak voor de openbare ruimte. Dit frame is voorzien van afvalhout waar op diverse manieren rust- en nestkamers in zijn gemaakt die geschikt zijn voor diverse insecten. Het insectenhotel wordt gemaakt in samenwerking met een lokale, sociale werkplaatsvoorziening.