Meer aandacht voor fauna in gemeente Dordrecht

Zojuist heeft Rudy Scheper, bomenspecialist bij de gemeente Dordrecht, op Plein Bordeaux tijdens de Vakbeurs Klimaat, de bomenbakken die in Dordrecht zullen gaan komen onthuld. De bomenbakken zijn een pilotproject van de gemeente. Met dit pilotproject wil de gemeente inspelen op de klimaatverandering en daarbij de biodiversiteit laten toenemen.

De gemeente Dordrecht hecht waarde aan meer groen in haar stad en wil hiermee inspelen op de hogere temperaturen, hevigere regenbuien en drogere zomers. “Samen met Zoontjens Boomprojecten, Grijsen park & straatdesign en Maasarend Praktisch in Ecologie, hebben we gekeken hoe we de ruimte voor het gemeentekantoor op de Spuiboulevard zo kunnen inrichten dat we inspelen op de klimaatverandering’’, geeft Rudy Scheper aan. ‘’Hierbij is een belangrijke voorwaarde dat de bomenbakken en het groen bij gaan dragen aan de biodiversiteit’’. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de bomenbakken mobiel zijn. De boombakken die zijn ontwikkeld zijn de ideale oplossing; groen, biodiversiteit en verplaatsbaar als dit nodig is.

Meer biodiversiteit
‘’Groen is essentieel voor de biodiversiteit. Voor de plantenbakken van Dordrecht hebben we bewust gekozen voor diverse soorten en typen groen. Dit zorgt voor een hoge biodiversiteit’’, geeft Arjan Zoontjens, van Zoontjens Boomprojecten aan. ‘’Want hoe gevarieerder het aanbod aan groen, hoe meer leven het zal aantrekken, zoals insecten.’’
De plantenbakken bieden, naast het groen, ook ruimte om insecten te helpen voort te bestaan. Dit door een speciaal paneel dat geïntegreerd zit in de plantenbak. “In dit paneel verwerken wij, net als bij ons insectenhotel, afvalhout. In dit hout zitten allerlei gaatjes en gangetjes die als rust- en nestkamers fungeren voor de insecten. Dit helpt hen om te kunnen voort te bestaan in de openbare ruimte’’, geeft Maikel te Nijenhuis van Grijsen park en straatdesign aan.

Veel bestuivende insecten en het gevarieerde aanbod aan groen zorgen op hun beurt weer voor een voedselbron voor vogels en andere dieren. Dit zijn belangrijke schakels in het ecosysteem en daarmee essentieel voor de biodiversiteit. Of de biodiversiteit daadwerkelijk gaat toenemen door de komst van deze nieuwe plantenbakken zal Maasarend gaan monitoren. Op een speciale facebookpagina brengen ze het effect van de komst van groen in beeld. ‘’Hiervoor gaan we ook leuke filmpjes en foto’s plaatsen die tastbaar laten zien dat de biodiversiteit hier toeneemt. Want dat dit gaat gebeuren, daar geloven we zeer zeker in,’’ aldus Iris van der Arend van Maasarend.