Gescheiden afvalinzameling centrum Ede

Constructo afvalbak voor gescheiden inzameling

Recent is de gemeente Ede gestart met een pilot met vijf nieuwe afvalbakken van Grijsen. En niet zomaar afvalbakken, maar afvalbakken voor het gescheiden inzamelen van de afvalstromen plastic en rest. Deze pilot is onderdeel van het programma ‘Ede Schoon’ en de nieuwe afvalbakken vervangen vijf ‘gewone’ grijze bakken. De gemeente heeft bewust gekozen voor gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte en wil hiermee bijdragen aan een zo optimaal mogelijke afvalrecycling. Dit sluit ook aan bij de afvalscheiding die de inwoners van Ede al thuis doen en de duurzaamheidsvisie die de gemeente heeft.

Grijsen is trots dat gemeente Ede voor deze proef voor de Constructo 202 afvalbak heeft gekozen. Een ideale afvalbak voor gescheiden inzameling dankzij het grote volume en de mogelijkheid om meerdere afvalstromen in te zamelen. De afvalbakken zullen worden geleegd door het SamenWerkBedrijf (SWB) en zij helpen tijdens de pilot met het monitoren van de afvalstromen. Dit om te zien of de bakken juist worden gebruikt en het afval daadwerkelijk wordt gescheiden. De pilot zal enkele maanden lopen waarna er een aanbeveling komt hoe de afvalscheiding in de openbare ruimte in gemeente Ede het beste kan worden voortgezet.

bekijk hier de referentiebeelden