Gemeente Waadhoeke optimaliseert openbare ruimte van Franeker voor bezoeker

 

De gemeente Waadhoeke is de afgelopen tijd bezig geweest met het optimaliseren van de openbare ruimte van de binnenstad in Franeker. Vanuit het binnenstadsmanagement kwam de opdracht om te kijken naar vier pijlers: het parkeren, de straatverlichting, de bewegwijzering en de afvalinzameling. Doede Machiela, beleidsmedewerker omgeving bij de gemeente Waadhoeke, is hier bij betrokken. Binnen de pijler afvalinzameling is er onder andere gekeken naar de afvalbakken in de openbare ruimte ter voorkoming van het zwerfafval. Daarnaast zijn er andere dingen als de ondergrondse containers voor glas, textiel en bakken ten behoeve van de recreatie onder de loep genomen. Er is een extern adviesbureau ingeschakeld door de gemeente om de grote lijnen van het aangepaste beleid uit te zetten. Vervolgens is er per specifiek onderdeel bekeken welke maatregelen er getroffen moesten worden. Over de afvalbakken voor zwerfafval zegt Doede: ‘’Er was behoefte aan een uniforme en mooie uitstraling van afvalbakken. Bezoekers moeten zich niet storen aan de afvalbakken en moeten er optimaal gebruik van kunnen maken’’. Voorzieningen die in het straatbeeld als storend worden ervaren moeten aangepakt worden. In het kader van het binnenstadmanagement wordt gestreefd naar een 9+ ervaring.

Voor het afvalbakkenbeleid op het gebied van zwerfafval is Grijsen ingeschakeld om mee te denken over de mogelijkheden en te adviseren. Eén van de vertegenwoordigers van Grijsen is samen met  Doede Machiela rond geweest in Franeker en heeft de huidige afvalbakken grondig geïnspecteerd. Er is gekeken naar de locatie, de plaatsingsrichting, de capaciteit en het aantal afvalbakken. Al snel werd duidelijk dat er een grote diversiteit aan afvalbakken stond. Ook waren er plekken waar te veel of juist te weinig afvalbakken stonden. Een aantal afvalbakken waren ook te verdekt opgesteld, waardoor er niet optimaal gebruik van gemaakt wordt. Gelukkig waren er ook veel afvalbakken die wel op de juiste manier geplaatst zijn. Naar aanleiding van deze inspectie is er een adviesrapport geschreven.

Op basis van het gegeven advies heeft de gemeente Waadhoeke 10 nieuwe Constructo 50 afvalbakken in de prachtige RVS-uitvoering besteld. Deze afvalbakken sluiten aan op de vele Constructo 50 afvalbakken die in het verleden al zijn geplaatst. Al sinds 2006 zijn er in verschillende fases afvalbakken van Grijsen geplaatst. ‘’Afgelopen maandag is de symbolische start geweest van de wethouder en de voorzitter van de ondernemingsvereniging.‘’ De heer Machiela geeft aan dat eerste reacties al erg positief zijn :’’Ik zit een werkgroep met ondernemers en de reacties waren vol lof. Zowel over de nieuwe afvalbakken als de herplaatsing van een aantal bestaande afvalbakken.’’

Machiela geeft aan dat de gemeente steeds meer kijkt naar het circulaire beleid van haar toeleveranciers: ‘’Wij vinden circulariteit erg belangrijk. Het is dan ook zeker een pluspunt als leveranciers hier actief mee bezig zijn’’. Naast de afvalbakken staat er nu ook een Insectenhotel van Grijsen in het centrum. Dit Insectenhotel is gemaakt van restmateriaal dat overblijft uit de productie van houten zitmeubilair. In plaats van weggooien of verbranden krijg het hout nu een nuttige toepassing en draagt het een steentje bij aan het behoud van de bijenpopulatie. Kortom, er is weer een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzame binnenstad van Franeker.