FSC-certificering weer verlengd

FSC

 

Het verantwoord inkopen van grondstoffen is erg belangrijk voor Grijsen. Hierbij is de afkomst, de duurzaamheid en de levensduur van het materiaal van belang. Dit alles om zo effectief en efficiënt mogelijk met grondstoffen om te gaan. Ook bij de inkoop van hout wordt hier naar gekeken. Om deze reden is Grijsen FSC-gecertificeerd. Hout met een FSC-certificaat garandeert dat het afkomstig is uit legale en verantwoord beheerde bossen.

CoC-standaard

Bij een bos dat verantwoord beheerd wordt kijkt men onder andere naar de biodiversiteit, de bescherming van waterlopen en de veiligheid van de bosbeheerders. Om dit te waarborgen zijn er regels opgesteld in de zogenaamde Chain of Custody (CoC) standaard. Om als productiebedrijf, zoals Grijsen, in aanmerking te komen voor een FSC-certificering dien je ook te voldoen aan deze standaard.

Om de FSC-certificering te behouden wordt er jaarlijks een reguliere audit en één keer in de vijf jaar een grote audit afgenomen. De jaarlijkse audit vond een aantal weken geleden plaats. Eerder deze week ontvingen wij het positieve nieuws dat Grijsen voor het komende jaar weer multi-site FSC-certificeerd is. Dit was niet volledig onverwacht, maar het is toch een bevestiging dat er op een verantwoorde manier hout ingekocht wordt.

Bron: http://www.fsc.nl/nl-nl/certificeren

Restmaterialen

Naast de verantwoorde afkomst van het hout, wordt het hout ook zo optimaal mogelijk benut. Uit de productie van ons straatmeubilair blijft er restmateriaal over. In plaats van dit hout weg te gooien wordt het hout toegepast in insectenhotels. Dit hotel biedt plaats aan verschillende soorten insecten als rust- en/of nestelplaats. Een volledig verantwoord product die in elkaar gezet wordt door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.