Architectenbureau kiest voor verlengde Plane Picknickset

Plane Dortmund 1
Plane Dortmund 2
Plane Dortmund 3
Plane Dortmund 4

Gerber Architecten, een internationaal opererend architectenbureau, heeft de buitenruimte van de vestiging in Dortmund opnieuw ingericht. Er was behoefte aan een plek om samen te komen en buiten te recreëren voor de werknemers en bezoekers. Er is gekozen voor een verlengde variant van de Plane picknickset, om zo plek te kunnen bieden aan veel mensen. Er is gekozen voor deze serie vanwege de hoge kwaliteit en de variabele lengte. Het meubilair is zo gepositioneerd dat deze optisch mooi aansluit op de grote ramenpartij van het pand.

Plane Dortmund 5

“Dortmund, Gerber Architekten” © Gerber Architekten, Foto: Jürgen Landes
www.gerberarchitekten.de

Grijsen maakt de buitenruimte al 30 jaar mooier!

Grijsen maakt de buitenruimte al 30 jaar mooier!

Grijsen maakt de buitenruimte mooier, al 30 jaar! Het gerenommeerde familiebedrijf in Winterswijk staat met een speciaal jubileumboek stil bij die heuglijke mijlpaal. Tijd om even terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken. “We liggen op koers, maar zijn nog niet klaar”, meent algemeen directeur Patrick Grijsen.

Grijsen park & straatdesign maakte in de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling door. “We staan er op alle fronten goed voor”, vertelt Patrick Grijsen. “De groei zet flink door en we hebben de beschikking over een fijn team van vakkundige en betrokken medewerkers. Mensen maken het bedrijf, dat zijn we ons terdege bewust.” Vijf jaar geleden werd het 25-jarig jubileum uitgebreid gevierd o.a. met een open dag. Deze keer werd er een fraai jubileumboek als naslagwerk vervaardigd waarin naast allerlei informatie over de onderneming vele mooie projecten te zien zijn.

Henny Grijsen

Grijsen ging in 1989 van start. Het bedrijf werd opgericht door Henny Grijsen met hulp van zijn vrouw Jozien. Sinds 2011 staat de onderneming onder leiding van hun zoon Patrick die al sinds 2002 als mede-eigenaar fungeerde. Kwaliteit, vakmanschap en een uniek design. Daar draait het om bij Grijsen. Mensen laten genieten en opdrachtgevers (gemeenten, onderwijsinstellingen en vastgoedeigenaren) het optimale maatschappelijke rendement uit de openbare ruimte laten halen. Dat is de missie van het innovatieve bedrijf. De kracht zit in kennis van zaken, een gericht advies en meedenken met de klant. Er wordt regelmatig geïnvesteerd in nieuwe machines en technieken om bij de tijd te blijven en zelfs voorop te lopen. Zo is afgelopen zomer het bedrijfspand uitgebreid met een extra hal van 920 vierkante meter.

Hoogwaardige kwaliteit

Ze staan overal, de afvalbakken en het buitenmeubilair van Grijsen park & straatdesign in Winterswijk. De producten ogen fraai, hebben een exclusief karakter en zijn herkenbaar en comfortabel. Met jarenlange ervaring en expertise biedt het bedrijf straatmeubilair van hoogwaardige kwaliteit en een eigen gezicht. Een functionele en esthetische stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting zorgt voor een speciale beleving. Veelal gaat het om maatwerk. Steeds vaker worden er complete projecten verzorgd. De ontwerpen zijn innovatief, doordacht en verantwoord. Want het bedrijf hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast de winstdoelstelling, die nodig is voor de continuïteit van het bedrijf, spant Grijsen zich in om zo goed mogelijke resultaten te boeken voor het milieu en voor de mensen binnen en buiten de onderneming. Dat zie je terug in duurzaamheid. Het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen, zodat afval tot een minimum wordt beperkt. En op het platte dak van de nieuwe hal zijn 700 zonnepanelen geplaatst. De zorg voor het personeel is een ander mvo-speerpunt. Medewerkers moeten met plezier werken en krijgen de kans zich te ontwikkelen. Daarbij is er zeker ook oog voor mensen die het moeilijk hebben om werk te vinden. Zo worden de insectenhotels op een zorgboerderij in Ratum gemaakt door cliënten van Estinea. “We nemen ook op dat gebied onze verantwoordelijkheid omdat we het heel belangrijk vinden.” Ook dat is Grijsen!

De Vakbeurs Klimaat komt er weer aan!

Aankomende donderdag 21 november is de Vakbeurs Klimaat in de Expo Houten. Grijsen geeft met haar producten invulling aan de stand van Wijken van de Toekomst: een nieuw concept die helpt bestaande wijken toekomstbestendig te maken. We zien u daar graag op stand 2.1.07.

Groen kan overal, ook waar het eigenlijk niet kan

Kantopsluiting 1
Plantenbakken 1
Kantopsluiting 2
Plantenbakken 2
kantopsluiting 3
Plantenbakken 3

 

Openbaar groen brengt verkoeling en houdt water vast. En kan met de juiste producten overal toegepast worden.

De openbare ruimte verandert. Door de klimaatveranderingen en urbanisering ontstaan problemen als hittestress en wateroverschotten. Hier zijn stijgende temperaturen en de pieken van regenval de oorzaak van. De toenemende verstening in steden draagt ook bij aan deze problematiek. Grijsen heeft als inrichter van de buitenruimte dagelijks met deze opgaven te maken.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat meer groen een oplossing kan zijn voor deze problematieken. Groen verkoelt door het creëren van natuurlijke schaduw. Ook kan groen de pieken van regenval opvangen. Grijsen ziet ook dat groen lang niet overal te realiseren is door kabels, leidingen, grond met archeologische waarde en plekken die tijdens bepaalde periodes van het jaar toegankelijk moeten blijven. Plantenbakken zijn dan een mooie oplossing. Doordat de plantenbak eenvoudig te verplaatsen zijn beschik je over een flexibele groene inrichting. Met de juiste voorzieningen in de plantenbak functioneert de boom optimaal. Een correcte afwatering voorkomt bacteriën en schimmels.

Ook kantopsluitingen garanderen een mooie afscheiding tussen groen en verharding. Het voegt een extra dimensie toe aan de openbare ruimte en creëert mogelijkheden om elementen te combineren. Zo zijn zitgelegenheden mooi te combineren met kantopsluitingen voor een effectievere en efficiëntere inrichting van de openbare ruimte.

Wilt u meer te weten komen over onze oplossingen op dit gebied, bezoek ons dan op de Vakbeurs Klimaat in stand 2.1.0.7

empty
Vakbeurs Klimaat

 

Gemeente Waadhoeke optimaliseert openbare ruimte van Franeker voor bezoeker

 

De gemeente Waadhoeke is de afgelopen tijd bezig geweest met het optimaliseren van de openbare ruimte van de binnenstad in Franeker. Vanuit het binnenstadsmanagement kwam de opdracht om te kijken naar vier pijlers: het parkeren, de straatverlichting, de bewegwijzering en de afvalinzameling. Doede Machiela, beleidsmedewerker omgeving bij de gemeente Waadhoeke, is hier bij betrokken. Binnen de pijler afvalinzameling is er onder andere gekeken naar de afvalbakken in de openbare ruimte ter voorkoming van het zwerfafval. Daarnaast zijn er andere dingen als de ondergrondse containers voor glas, textiel en bakken ten behoeve van de recreatie onder de loep genomen. Er is een extern adviesbureau ingeschakeld door de gemeente om de grote lijnen van het aangepaste beleid uit te zetten. Vervolgens is er per specifiek onderdeel bekeken welke maatregelen er getroffen moesten worden. Over de afvalbakken voor zwerfafval zegt Doede: ‘’Er was behoefte aan een uniforme en mooie uitstraling van afvalbakken. Bezoekers moeten zich niet storen aan de afvalbakken en moeten er optimaal gebruik van kunnen maken’’. Voorzieningen die in het straatbeeld als storend worden ervaren moeten aangepakt worden. In het kader van het binnenstadmanagement wordt gestreefd naar een 9+ ervaring.

Voor het afvalbakkenbeleid op het gebied van zwerfafval is Grijsen ingeschakeld om mee te denken over de mogelijkheden en te adviseren. Eén van de vertegenwoordigers van Grijsen is samen met  Doede Machiela rond geweest in Franeker en heeft de huidige afvalbakken grondig geïnspecteerd. Er is gekeken naar de locatie, de plaatsingsrichting, de capaciteit en het aantal afvalbakken. Al snel werd duidelijk dat er een grote diversiteit aan afvalbakken stond. Ook waren er plekken waar te veel of juist te weinig afvalbakken stonden. Een aantal afvalbakken waren ook te verdekt opgesteld, waardoor er niet optimaal gebruik van gemaakt wordt. Gelukkig waren er ook veel afvalbakken die wel op de juiste manier geplaatst zijn. Naar aanleiding van deze inspectie is er een adviesrapport geschreven.

Op basis van het gegeven advies heeft de gemeente Waadhoeke 10 nieuwe Constructo 50 afvalbakken in de prachtige RVS-uitvoering besteld. Deze afvalbakken sluiten aan op de vele Constructo 50 afvalbakken die in het verleden al zijn geplaatst. Al sinds 2006 zijn er in verschillende fases afvalbakken van Grijsen geplaatst. ‘’Afgelopen maandag is de symbolische start geweest van de wethouder en de voorzitter van de ondernemingsvereniging.‘’ De heer Machiela geeft aan dat eerste reacties al erg positief zijn :’’Ik zit een werkgroep met ondernemers en de reacties waren vol lof. Zowel over de nieuwe afvalbakken als de herplaatsing van een aantal bestaande afvalbakken.’’

Machiela geeft aan dat de gemeente steeds meer kijkt naar het circulaire beleid van haar toeleveranciers: ‘’Wij vinden circulariteit erg belangrijk. Het is dan ook zeker een pluspunt als leveranciers hier actief mee bezig zijn’’. Naast de afvalbakken staat er nu ook een Insectenhotel van Grijsen in het centrum. Dit Insectenhotel is gemaakt van restmateriaal dat overblijft uit de productie van houten zitmeubilair. In plaats van weggooien of verbranden krijg het hout nu een nuttige toepassing en draagt het een steentje bij aan het behoud van de bijenpopulatie. Kortom, er is weer een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzame binnenstad van Franeker.

LILA Honour Award uitreiking Amsterdam

Michael van Gessel

Aanstaande zaterdag 2 november is vanaf 19:30 uur de uitreiking van de LILA honour award (Landezine International Landscape Award) in Amsterdam. Deze uitreiking vindt plaats tijdens de Open Dagen van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Gerenommeerd landschapsarchitect Michael van Gessel neemt deze prijs in ontvangst. Een aantal geselecteerde experts zal tijdens de uitreiking spreken over zijn werk en de principes die hij aan zijn werk stelt.

De award is door Landezine in het leven geroepen om erkenning te geven aan architecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wereldwijde professionele gemeenschap van landschapsarchitectuur. Grijsen onderschrijft deze gedachte en draagt haar steentje bij aan deze uitreiking. De creatieve bijdrage aan de inrichting van de (openbare) buitenruimte is immers van groot belang. Het event wordt mede mogelijk gemaakt door Grijsen.