9 tips voor meer afval in de bak

Infographich Effectieve Afvalbakken

Zwerfafval tegengaan is een uitdaging. Een belangrijk instrument voor een schone openbare ruimte is het plaatsen van afvalbakken. Nieuwe inzichten uit de gedragswetenschappen laten zien dat afvalbakken nog effectiever kunnen worden ingezet. Als lid van de Vereniging Straatmeubilair is Grijsen betrokken geweest bij de totstandkoming van de infographic Effectieve afvalbakken. Deze infographic is ontstaan uit een samenwerking tussen de NVRD, Rijkswaterstaat, Nederland Schoon en de Vereniging Straatmeubilair en biedt 9 praktische tips voor plaatsing, onderhoud, kleurgebruik en communicatie.

Bekijk hier de Infographic effectieve afvalbakken