Scheiden van afval kan overal

afvalbak-constructo 210 voor gescheiden afvalinzameling

Veel huishoudens scheiden thuis hun afval. Gescheiden afval is kwalitatief beter en daarmee geschikter voor hergebruik en/of recycling. En draagt daarmee bij aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Toch gooi je in de openbare ruimte, meestal, al je afval in dezelfde prullenbak. Bij Grijsen zien wij dat steeds meer gemeenten open staan voor gescheiden afvalinzameling in de buitenruimte en hiermee aan het experimenteren zijn. Deze pilots leveren vaak nuttige informatie op. Zo wordt er meer plastic (PMD) afval opgehaald en is deze afvalstroom schoner, als de inwerpopening rond is. Datzelfde geldt voor papier waarbij de inwerpopening een gleuf is. De diverse typen afvalbakken van Grijsen voor gescheiden inzameling in de openbare ruimte kunnen allemaal worden voorzien van een speciale inworpopening. Ook het toevoegen van kleuren, oranje voor plastic, grijs voor rest en blauw voor papier, helpt voor een betere, gescheiden inzameling. Zo kan de inworpopening, maar ook het gehele voorpaneel in de gewenste kleur. Wat u wensen ook zijn op het gebied van gescheiden afvalinzameling voor de openbare ruimte, Grijsen denkt graag met u mee.