Duurzaamheid

Wij willen een bijdrage leveren aan de duurzame kwaliteit van de gebouwde en de natuurlijke omgeving. Dat doen we onder meer door producten te ontwikkelen en te produceren met een lange levensduur. Doordacht ontworpen park- en straatmeubilair van bestendige materialen. Ter illustratie: voor een aantal gemeenten hebben we na tientallen jaren onze Constructo afvalbakken gereviseerd en een fris kleurtje gegeven, waarna ze zijn herplaatst en weer jarenlang mee kunnen.

People, Planet, Profit

Wij vinden het belangrijk dat we als Grijsen zoveel mogelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom spiegelen we al onze activiteiten aan de drie P’s: People, Planet en Profit. Naast de winstdoelstelling, die nodig is voor de continuiteit van ons bedrijf, doen we ons best om zo goed mogelijke resultaten te boeken voor het milieu en voor de mensen binnen en buiten onze onderneming.